SUKUSELVITYKSEN KOHDE

Henrik Henrikinpoika
Kluwensich
s. 1677 ja hänen jälkeläisiään yhteensä 24 taulua

Tulostettu:
30.06.2010
Tekijä:
Anneli KotisaariSUKUJUTUT -ohjelma

ATK-palvelu Luhtasaari
Seinäjoki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
I Henrik Henrikinpoika Kluwensich Kapteeni 1723, s. noin 1677, k. 24.06.1745 Lohtaja, ikä 68 v. Ylioppilas Turussa kl. 1691 [Kluvensick] Henric: ‹Sana Sat on yliviivattu, vrt. seuraava rivi.› [_ 190]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1691] Henricus Klofvensich. Capitaneus cohortis in militia. Ylioppilas Uppsalassa 5.11.1696 Henricus Kluvensich [Frat. O-Bothn.]. (Turun hovioikeuden?) auskultantti. — Vänrikki Porin läänin kahdennusjalkaväkirykmentissä 1700, luutnantti 1702. Siirto Porin läänin vakinaiseen jalkaväkirykmenttiin 1710, joutui sotavangiksi Viipurissa s.v., palasi 1722, ero kapteenina 1723. (GS 8363 & Helsingin Yliopisto; Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852).

Puoliso: Maria Klewe

Lapset:
Henrik Henrikinpoika Klowensich , s. 09.09.1701. Tauluun 2
Carl Josef Henrikinpoika Klowensich-Klovensich , s. 10.01.1711. Tauluun 3
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 2
II Henrik Henrikinpoika Klowensich, (Taulusta 1, isä Henrik Kluwensich) Raahen pormestari 1744, s. 09.09.1701, k. 20.02.1757 Raahe, ikä 55 v ja 5 kk. Lankilat maat antoi kaupunki myöhemmin, 1700- luvulla, pormestari Kluwenischin aikana, pormestarien käytettäväksi ja heidän palkkansa enentämiseksi. Hendrich Kluvensich, joka nuoruudessaan oli opiskellut Turun akatemiassa, oli vuonna 1728 tullut notarioksi Ouluun ja vuodesta 1729 hoitanut neuvosmiehen tointa sekä sitä paitsi toiminut pormestarina aina vakinaisen pormestarin ollessa sairaana tahi matkoilla, ja hänet oli vuonna 1740 ehdotettu vakinaiseksi pormestariksi ja asetettu ensimmäiselle sijalle, vaikka hänet sittemmin korkeammassa paikassa syrjäytettiin. Kluvensich eli vaikeissa taloudellisissa oloissa, hän oli ison vihan aikana menettänyt kaiken omaisuutensa ja hänen taloudellista ahdinkotilaansa lisäsi vielä se seikka, että hän astuessaan notarion toimeensa oli ollut pakotettuna luovuttamaan osan pormestarin palkkaansa edeltäjälleen. Hän pysyi köyhänä koko elinaikansa, vastoin tavallisuutta hänellä ei edes ollut omaa taloa kaupungissa, vaan hän asui tuomari Wijkmanin talossa, jossa Bogman ennen oli asunut, ja vain vaivoin hän saattoi elättää perheensä ja isänsä, vanhan upseerin, joka 13 vuotta oli ollut Venäjällä vankina. Pormestari Kluvensich nautti suurta luottamusta koko sen ajan, jolloin hän hoiti pormestarin virkaa; m. m. Turun hovioikeus määräsi hänet monta kertaa pitämään laamanninkäräjiä, ja muitakin toimia hänelle annettiin; m. m. hän toimitti kaksi ritaritarkastusta Raahessa. Kluvensich oli monta vuotta puoleksi halvattuna, jonka vuoksi muitten usein täytyi hoitaa hänen virkaansa. Kluvensichin aikana olivat neuvosmiehinä Johan Georg Bergström, notario vuodesta 1742 ja Kindermannin nimittämä neuvosmieheksi ja varapormestariksi venäläisten valtauksen aikana, sekä Olof Carlen, Petter Kellin ja Johan Sovellus. Kaikki nämä kolme neuvosmiestä olivat vuonna 1757 yli 70 vuoden ikäiset - omituisen iäkäs maistraatti! Kaupunginviskaalina oli vuodesta 1754 tullinhoitaja Nessler. 1750-luvun alussa joutui maistraatti kruunun kanssa riitaan, joka kuitenkin päättyi maistraatin hyväksi. Neuvos mies Johan Bergströmillä, joka myöskin oli kaupungin rahastonhoitaja, oli vuosien 1751 ja 1752 ylöskannossa 1466 taalarin vajaus. Hän teki vararikon ja hänen omaisuutensa myytiin, mutta vajausta jäi senkin jälkeen 473 tai. 26 äyriä hop. rahaa. Jäännöksestä vaadittiin pormestaria ja maistraattia vastaamaan, ja toukok. 14 p:nä 1755 annetulla päätöksellä heidät tuomittiin maksamaan tämä vajaus. Maistraatti pyysi kesäk. 28 p:nä 1755 päivätyssä liikuttavassa kirjeessä vapautusta vajauksen maksamisesta, varsinkin kun juuri maistraatti oli vajauksen huomannut ja paljastanut. Jos tämä summa haettaisiin heiltä, joutuisivat he, köyhiä kun olivat, vaimoineen ja lapsineen mieron tielle. Korkeimmasta paikasta vaadittiin nyt maaherra Piperin lausuntoa. Piper piti tosin muodollisesti oikeana, että maistraatti maksoi kyseessä olevan määrän, mutta lausui yksityisenä mielipiteenään, että se olisi poistettava tileistä, ja esitti lämpimästi ja kaunopuheliaasti tähän vaikuttavat syyt: Kluvensichin taitavuuden ja hyvän tuomarin maineen, maistraatin jäsenten köyhyyden, sairaalloisuuden ja uskollisen palveluksen. Hän lopettaa lausumalla, että maistraatti hänen mielestään tässä asiassa lienee ansainnut kunink. maj:in "kalliin armon". Tätä armoa ei kuitenkaan heti paikalla myönnetty. Vasta kamarikollegion huhtik. 9 p:nä 1757 annettua lausuntonsa, joka kävi samaan suuntaan kuin maaherra Piperin, Raahen maistraatti sai oikeuden poistaa vajauksen tileistä. Ettei Raahen porvaristo katsonut Bergströmin vaillingin mitenkään olevan hänelle häpeäksi, näkyy siitä tosiasiasta, että kun pormestarin virka Hendrich Kluvensichin helmik. 20 p:nä 1757 kuoltua tuli avoimeksi, Bergström haki sitä ja asetettiinkin toiselle ehdokassijalle. Ensimmäiselle sijalle asetettiin Uudenkaarlepyyn raastuvanoikeuden notario Samuel Lithau eli Lithovius. Lithau oli Kluvensichin kuoleman jälkeen hoitanut Raahen pormestarin virkaa, ja nimitettiin myös pormestariksi marrask. 4 p:nä 1757. (GS 8364 & Alma Söderhjelm RAAHEN KAUPUNKI 1649 - 1899 Helsinki 1911 Akateeminen kirjakauppa).

1. puoliso: 11.01.1730 Oulu Helena Baxter s. 1701, k. 18.01.1730 Oulu, ikä 29 v.

2. puoliso: Elisabeth Christiernintytär Gisselkors s. noin 1701, k. 1743 Raahe, ikä 42 v (GS 2358).
Vanhemmat: Christiern Christierninpoika Gisselkors, Limingan Kirkkoherra 1716, k. 1729 Liminka ja Brita Gustafintytär Lithovius, s. noin 1690.
Lapset:
Maria Brita Henrikintytär Klowensich s. 14.12.1732 Oulu, k. 1733 , ikä 1 v (GS s. 670).
Margaretha Elisabet Henrikintytär Klowensich s. 04.09.1734 Oulu, k. 1734 , ikä 0 v (GS s. 670).
Henrik Henrikinpoika Klowensich s. 30.10.1735 Oulu, k. 1735 Oulu, ikä 0 v (GS s. 670).
Eva Christina Henrikintytär Klowensich s. 30.11.1736 Oulu, (kaksonen), k. 1737 Oulu, ikä 1 v (GS s. 670).
Elisabet Catharina Henrikintytär Klowensich s. 30.11.1736 Oulu, (kaksonen), k. 1737 Oulu, ikä 1 v (GS s. 670).
Efraim Henrikinpoika Klowensich s. 10.10.1741 Oulu, k. 14.11.1741 Oulu, ikä 0 v ja 1 kk (GS s. 670).
3. puoliso: 03.09.1745 Isokyrö Susanna Nilsintyrär Aeimelaeus s. 24.08.1725 Isokyrö, k. 25.01.1781 Isokyrö, Ventelä, Knaapila, kuolinsyy dog i lungsot, 55 år, ikä 55 v ja 5 kk (GS 9438).
Vanhemmat: Nils Jakobsson Aeimelaeus, Isokyrön kirkkoherra 1712, s. 10.02.1679 Eura Vaani, k. 15.02.1750 Isokyrö, ikä 71 v ja 0 kk ja Hedvig Israelintytär Alftanus-Alftan, Körckherrsk, s. 02.02.1694 Isokyrö, k. 27.02.1782 Isokyrö, Knaapi, kuolinsyy åld o. br, ikä 88 v ja 0 kk.
Lapset:
Nils Henrik Henrikinpoika Klowensich s. 02.06.1746 Raahe, k. 02.09.1748 Raahe, ikä 2 v ja 3 kk (GS s. 670).
Hedvig Maria Henrikintytär Klowensich s. 16.04.1748 Raahe, k. 06.05.1748 Raahe, ikä 0 v ja 0 kk (GS s. 670).
Carl Johan Henrikinpoika Klowensich s. 12.06.1749 Raahe, k. 13.07.1749 Raahe, ikä 0 v ja 1 kk (GS s. 670).
Susanna Henrikintytär Klowensich s. 21.07.1750 Raahe, k. 12.08.1750 Raahe, ikä 0 v ja 0 kk (GS s. 670).
Eva Henrikintytär Klowensich s. 11.10.1751 Raahe (GS 8365).
Maria Christina Henrikintytär Klowensich s. 07.02.1753 Raahe, k. 02.07.1756 Raahe, ikä 3 v ja 4 kk (GS s. 670).
Hedvig Helena Henrikintytär Klowensich s. 23.05.1756 Raahe, k. 20.06.1756 Raahe, ikä 0 v ja 0 kk (GS s. 670).
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 3
II Carl Josef Henrikinpoika Klowensich-Klovensich, (Taulusta 1, isä Henrik Kluwensich) Lohtajan nimismies 1741, s. 10.01.1711, k. 02.03.1765 Lohtaja, kuolinsyy vatusot med bröstwärck, ikä 54 v ja 1 kk (GS 8366).

Puoliso: 20.08.1741 Lohtaja Susanna Henrikintytär Holst s. 1723, k. 30.07.1788 Lohtaja, kuolinsyy tär.sjukd, ikä 65 v (GS 9011).
Vanhemmat: Henrik Holst, Pohjanmaan jalkaväkirykmentin rykmentinkirjuri, s. 06.01.1683 Saksa, k. 10.03.1741 Lohtaja, ikä 58 v ja 2 kk ja Susanna Erikintytär Munselius, s. 1695, k. 23.06.1762 Lohtaja, kuolinsyy 24.6.1762, ikä 67 v.

Lapset:
Maria Carl-Josefintytär Klowensich , s. 06.08.1742 Lohtaja. Tauluun 4
Susanna Catharina Carl-Josefintytär Klowensich s. 26.11.1743 Lohtaja, k. Lohtaja. Kuoli pienenä. (GS s. 671).
Brita Carl-Josefintytär Klowensich s. 13.02.1745 Lohtaja, k. 05.03.1765 Lohtaja, kuolinsyy hitz.feb, ikä 20 v ja 0 kk. Naimaton (GS 8374).
Henrik Carl-Josefinpoika Klowensich s. 27.02.1746 Lohtaja, k. 26.03.1746 Lohtaja, ikä 0 v ja 0 kk (GS s. 671).
Erik Carl-Josefinpoika Klowensich s. 07.06.1747 Lohtaja, k. 14.06.1747 Lohtaja, ikä 0 v ja 0 kk (GS s. 671).
Catharina Carl-Josefintytär Klowensich s. 29.06.1751 Lohtaja, k. 01.07.1751 Lohtaja, ikä 0 v ja 0 kk (GS s. 671).
Susanna Carl-Josefintytär Klowensich s. 16.04.1753 Lohtaja, k. 06.05.1753 Lohtaja, kuolinsyy ok.b.siuka, ikä 0 v ja 0 kk (GS s. 671).
Carl Carl-Josefinpoika Klowensich s. 28.01.1755 Lohtaja, k. 06.02.1755 Lohtaja, kuolinsyy ok.b:sj., ikä 0 v ja 0 kk (GS s. 671).
Margaretha Helena Carl-Josefintytär Boije o.s. Klowensich , s. 20.04.1756 Lohtaja. Tauluun 5
Magdalena Christina Carl-Josefintytär Klowensich , s. 17.11.1757 Lohtaja. Tauluun 6
Christoffer Carl-Josefinpoika Klovensich s. 23.09.1759 Lohtaja (GS 8377).
Carl Josef Carl-Josefinpoika Klowensich s. 1762 Lohtaja, k. 23.05.1763 Lohtaja, kuolinsyy ok.b:sj., ikä 1 v (GS s. 671).
Susanna Carl-Josefintytär Klowensich , s. 20.10.1763 Lohtaja. Tauluun 7
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 4
III Maria Carl-Josefintytär Klowensich, (Taulusta 3, isä Carl Klowensich-Klovensich) s. 06.08.1742 Lohtaja, k. 02.06.1826 Raahe, ikä 83 v ja 9 kk (GS 8367).

Puoliso: Joachim David Lyckman Raahen urkuri, s. 1742 Deutschland, Saksa, k. 1809 Raahe, ikä 67 v.

Lapset:
Axel Friedrich Joachim-Davidinpoika Lyckman s. 07.02.1766 Lohtaja, k. 26.04.1768 Lohtaja, kuolinsyy svår andet, ikä 2 v ja 2 kk (GS s. 670).
Susanna Maria, sitten Susanna Margaretha Joachim-Davidintytär Lyckman , s. 11.05.1767 Lohtaja. Tauluun 8
David Christoffer Joachim-Davidinpoika Lyckman s. 07.01.1769 Lohtaja (GS 8369).
Margaretha Christina Joachim-Davidintytär Nordberg o.s. Lyckman , s. 15.05.1770 Lohtaja. Tauluun 9
Carl Josef Joachim-Davidinpoika Lyckman , s. 09.09.1772 Ylikannus. Tauluun 10
Catharina Joachim-Davidintytär Lyckman s. 21.05.1774 Ylikannus, k. 02.01.1777 Lohtaja, ikä 2 v ja 7 kk (GS s. 671).
Johan Christoffer Joachim-Davidinpoika Lyckman s. 03.10.1775 Ylikannus, k. 06.01.1777 Lohtaja, ikä 1 v ja 3 kk (GS s. 671).
Regina Sofia Joachim-Davidintytär Lyckman s. 09.01.1778 Ilmajoki, k. 08.09.1844 Raahe, ikä 66 v ja 7 kk. Naimaton (GS 8373).
Hedvig Joachim-Davidintytär Lyckman s. 15.10.1780 Ilmajoki, k. 29.10.1781 Ilmajoki, kuolinsyy Okänd sj, ikä 1 v ja 0 kk (GS s. 671).
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 5
III Margaretha Helena Carl-Josefintytär Boije o.s. Klowensich, (Taulusta 3, isä Carl Klowensich-Klovensich) s. 20.04.1756 Lohtaja, k. 27.09.1782 Ii, ikä 26 v ja 5 kk. Naimaton (GS 8375).

Puoliso: 13.11.1781 Ii Hans Magnus Boije Iin nimismies, s. 17.06.1752 Ii, k. 15.12.1822 Ii, ikä 70 v ja 5 kk.
Vanhemmat: Hans Boije, Constapeln ja Susanna Magdal: Ullwijk, s. noin 1724, k. 17.03.1796 Ii, kuolinsyy slag = halvaus, ikä 72 v.

Lapset:
Susanna Boije s. 10.08.1782 Ii.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 6
III Magdalena Christina Carl-Josefintytär Klowensich, (Taulusta 3, isä Carl Klowensich-Klovensich) s. 17.11.1757 Lohtaja, k. 24.07.1823 Lohtaja, kuolinsyy håll o styng, ikä 65 v ja 8 kk (GS 8376).

Puoliso: 28.03.0179 Lohtaja Henrik Henrikinpoika Argillander Pitäjänkirjuri Lohtajalla, s. 12.09.1754 Lohtaja, k. 19.03.1822 Lohtaja, kuolinsyy håll och styng = pistokset, rintapistokset esim. keuhkokuumeessa ja keuhkopussintulehduksessa, ikä 67 v ja 6 kk. Ylioppilas Turussa (pohj.) 1774. (GS 4831).
Vanhemmat: Henrik Johaninpoika Argillander, Vöyrin kappalaisen apulainen 1735. Lohtajan kappalainen 1737, s. 06.06.1712 Pyhäjoki, k. 10.04.1782 Lohtaja, kuolinsyy ålds br., ikä 69 v ja 10 kk ja Anna Christina Johanintytär Sovelius, s. 18.11.1728 Raahe, k. 27.04.1807 Evijärven pappilassa, ikä 78 v ja 5 kk.

Lapset:
Susanna Christina Henrikintytär Argillander , s. 02.08.1779 Lohtaja. Tauluun 11
Anna Maria Henrikintytär Argillander , s. 21.11.1781 Lohtaja. Tauluun 12
Carl Henrik Henrikinpoika Argillander Merimies, s. 07.04.1784 Lohtaja. Eli Lohtajalla 1806. Naimaton (GS 4834).
Johan Henrikinpoika Argillander , s. 13.10.1788 Lohtaja, (kaksonen). Tauluun 13
Abraham Henrikinpoika Argillander s. 13.10.1788 Lohtaja, (kaksonen), k. 13.05.1789 Lohtaja, kuolinsyy tär.feb., ikä 0 v ja 7 kk (GS s. 387).
Mathias Henrikinpoika Argillander Merimies, s. 31.11.1792 Lohtaja, k. 16.09.1816 Kokkola, ikä 24 v. Naimaton (GS 4837).
Abraham Henrikinpoika Argillander , s. 28.05.1797 Lohtaja. Tauluun 14
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 7
III Susanna Carl-Josefintytär Klowensich, (Taulusta 3, isä Carl Klowensich-Klovensich) s. 20.10.1763 Lohtaja. Avioliitto oli lapseton (GS 8378).

Puoliso: 01.04.1788 Lohtaja Mathias Arvelander Lohtajan pitäjänapulainen Lestijärvellä 1800, s. 11.02.1759 Oulu, k. 06.10.1822 Lestijärvi, ikä 63 v ja 7 kk. Ylioppilas Turussa 10.11.1776 Arwelander, Matth. Ostrob. _ 564. Pohjalaisen osakunnan jäsen 17.11.1776 [1776] Mathias Arvelander. die XIV. Nov. Nat. d. XI. Febr. 1759. | Sacros suscepit ordines 12/12 1783. | Adjunctus ministerii in Lochteå 1800. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 11.12.1783. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.12.1783. — Lohtajan kirkkoherran apulainen 1783. Ullavan saarnaaja 1797. Lohtajan pitäjänapulainen Lestijärvellä 1800. (Helsingin Yliopisto; Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852).
Vanhemmat: Mathias Arvolander, Oulun triviaalikoulun apologista, s. noin 1712 Oulu, k. 06.08.1769 Oulu, ikä 57 v ja Anna Niska, s. 1721, k. 1807 , ikä 86 v.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 8
IV Susanna Maria, sitten Susanna Margaretha Joachim-Davidintytär Lyckman, (Taulusta 4, äiti Maria Klowensich) s. 11.05.1767 Lohtaja, k. 08.12.1841 Raahe, ikä 74 v ja 6 kk (GS 8368).

Puoliso: 02.04.1786 Ilmajoki Cleofas Qvist Ilmajoen urkuri, s. 30.08.1760 Ilmajoki, k. 06.09.1809 Ilmajoki, ikä 49 v ja 0 kk.
Vanhemmat: Israel Qvist, Pitäjänkirjuri Ilmajoella ja Anna Maria Möller.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 9
IV Margaretha Christina Joachim-Davidintytär Nordberg o.s. Lyckman, (Taulusta 4, äiti Maria Klowensich) s. 15.05.1770 Lohtaja, k. 24.04.1827 Raahe, ikä 56 v ja 11 kk (GS 8370).

Puoliso: Erik Nordberg Kauppias Raahessa, s. 16.03.1768 Raahe, k. 24.11.1817 Raahe, ikä 49 v ja 8 kk.
Vanhemmat: Olof Nordberg, Kauppias Raahessa, raatimies, s. 17.01.1721, k. 04.09.1768 Raahe, ikä 47 v ja 7 kk ja Catharina Alf, s. 25.11.1723 Raahe, k. 13.09.1804 Raahe, ikä 80 v ja 9 kk.

Lapset:
Maria Catharina Erikintytär Gyllberg o.s. Nordberg , s. 1798 Raahe ?. Tauluun 15
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 10
IV Carl Josef Joachim-Davidinpoika Lyckman, (Taulusta 4, äiti Maria Klowensich) Kristiinankaupungin urkuri 1814, s. 09.09.1772 Ylikannus, k. 1848 , ikä 76 v (GS 8372).

Puoliso: 22.12.1816 Kristiinankaupunki Margaretha Helena Lyckman o.s. Hasselblatt s. 30.05.1792 Kristiinankaupunki, k. 19.05.1872 Raahe, ikä 79 v ja 11 kk.
Vanhemmat: Isak Reinhold Hasselblatt, Kristiinankaupungin kaupunginnotaari, s. 19.07.1757, k. 28.12.1812 Kristiinankaupunki, kuolinsyy slag, ikä 55 v ja 5 kk ja Maria Christina Hasselblatt o.s. Åberg, s. 03.08.1764 Kristiinankaupunki, k. 04.01.1824 Kristiinankaupunki, kuolinsyy slag, ikä 59 v ja 5 kk.

Lapset:
Maria Amanda Lyckman , s. 04.02.1821 Kristiinankaupunki. Tauluun 16
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 11
IV Susanna Christina Henrikintytär Argillander, (Taulusta 6, äiti Magdalena Klowensich) s. 02.08.1779 Lohtaja, k. 10.09.1839 Lohtaja, kuolinsyy hets.feber, ikä 60 v ja 1 kk (GS 4832).

Puoliso: 10.08.1800 Lohtaja Elias Junttila-Vähä-Junttila s. 09.08.1777 Lohtaja, k. 15.12.1827 Lohtaja, kuolinsyy hosta, ikä 50 v ja 4 kk.
Vanhemmat: Matti Matinpoika Junttila, Lohtajalainen talollinen ja Kaarina Matintytär Junttila o.s. Peitso.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 12
IV Anna Maria Henrikintytär Argillander, (Taulusta 6, äiti Magdalena Klowensich) s. 21.11.1781 Lohtaja, k. 19.06.1829 Lohtaja, kuolinsyy tarmbrodn, ikä 47 v ja 6 kk (GS 4833).

Puoliso: 22.05.1809 Lohtaja Matti Hannelin e. Orjala Lampuoti Lohtajalla, s. 26.09.1786 Lohtaja, k. 04.02.1858 , ikä 71 v ja 4 kk.
Vanhemmat: Israel Juhonpoika Orjala-Hannelin e. Hannula ja Marketta Isakintytär Leskelä.

Lapset:
Carl Argillander s. 13.02.1820 Lohtaja.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 13
IV Johan Henrikinpoika Argillander, (Taulusta 6, äiti Magdalena Klowensich) Lohtajan pitäjänsuutari, s. 13.10.1788 Lohtaja, (kaksonen), k. 04.08.1822 Lohtaja, kuolinsyy Hukkui, ikä 33 v ja 9 kk. Kaksonen Abrahamin kanssa. (GS 4835).

Puoliso: 16.03.1817 Lohtaja Susanna Argillander o.s. Haasala s. 28.09.1787 Lohtaja, k. 14.11.1852 , ikä 65 v ja 1 kk. Alkujaan Luuru.
Vanhemmat: Elias Juhonpoika Luuru ja Kaarina Juhontytär Luuru.

Lapset:
Katariina Johanintytär Argillander , s. 20.07.1817 Lohtaja. Tauluun 17
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 14
IV Abraham Henrikinpoika Argillander, (Taulusta 6, äiti Magdalena Klowensich) Lapväärtin lukkari 1828, s. 28.05.1797 Lohtaja, k. 28.02.1862 Lapväärtti, ikä 64 v ja 9 kk. Lukkarina ensin Teuvalla, jonne oli muuttanut Lohtajalta 1819. Teuvalla perhe asui kirkonkylässä (nro 26) Orren eli Orrelan talossa. Lapväärtisssä Lappfjärdin kylän (nro 39) Enkullassa (GS 4838, Lea Holma).

1. puoliso: 19.07.1819 Lohtaja Lovisa Argillander o.s. Frosterus s. 14.11.1797 Orivesi, k. 23.02.1825 Teuva, kuolinsyy otidig barnsbörd, ikä 27 v ja 3 kk. Lovisa meni Lohtajalle piikomaan insinööri Ingmanin perheeseen.
Vanhemmat: Erik Frosterus, Oriveden lukkari, s. 09.02.1755 Uskela, Vähä-Pullolan talo ja Helena Cowen.

Lapset:
Abraham Edvard Argillander s. 18.05.1820 Teuva, k. 1846 , ikä 26 v. Lähti merille noin 1846 - 1847. Myöhemmät vaiheet tuntemattomat. (Lea Holma).
Ebba Wilhelmina Argillander s. 02.08.1823 Teuva, k. 26.08.1824 Teuva, ikä 1 v ja 0 kk.
2. puoliso: 29.04.1826 Lapväärtti Anna Rebecka Hellstedt s. 10.11.1793 Isojoki, k. 19.05.1867 Lapväärtti, ikä 73 v ja 6 kk.
Vanhemmat: Johan Hellstedt, Komissiomaanmittari Vaasan läänissä, s. 11.09.1754 Kisko, k. 05.01.1815 Lapväärtti, ikä 60 v ja 3 kk ja Anna Elisabet Fonselius, k. 1842.
Lapset:
Johan Henrik Argillander s. 31.05.1827 Teuva, k. 10.08.1827 Teuva, kuolinsyy strypsjuka, ikä 0 v ja 2 kk.
Maria Sofia Argillander , s. 21.07.1828 Lapväärtti. Tauluun 18
Lovisa Wilhelmina Argillander , s. 12.04.1830 Lapväärtti. Tauluun 19
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 15
V Maria Catharina Erikintytär Gyllberg o.s. Nordberg, (Taulusta 9, äiti Margaretha Nordberg) s. 1798 Raahe ? (GS 8371).

Puoliso: 11.04.1824 Raahe Carl Gyllberg Kauppias ja raatimies 1851 Raahessa, s. 1791, k. 1869 Raahe, ikä 78 v. Neuvosmieheksi 1851. 1860 -luvun lopulla tapahtui neuvosmiesten piirissä täydellinen uudistus. Neuvosmies Gyllberg kuoli 1869.

Lapset:
Maria Amanda Montin o.s. Gyllberg , s. 06.03.1825 Raahe. Tauluun 20
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 16
V Maria Amanda Lyckman, (Taulusta 10, isä Carl Lyckman) s. 04.02.1821 Kristiinankaupunki, k. 18.12.1883 , ikä 62 v ja 10 kk (Hiski).

Puoliso: 19.11.1840 Raahe Johan Michel Jurvelius Handlanden, wacmästaren, s. 08.01.1812 Raahe, k. 29.03.1884 , ikä 72 v ja 2 kk.
Vanhemmat: Michael Jurvelius, Raahelainen kauppias, s. 11.05.1777, k. 28.11.1828 , ikä 51 v ja 6 kk ja Johanna Charlotta Hedman, s. ennen 02.08.1777 Raahe, k. 27.02.1850 , ikä 72 v ja 6 kk.
Kalajoen hautausmaalla 2007. AK

Lapset:
Karl Mikael Jurvelius , s. 22.08.1841 Raahe. Tauluun 21
Johan Edvard Jurvelius Apteekkari, s. 04.09.1843 Raahe, k. 26.05.1923 Kalajoki, ikä 79 v ja 8 kk (HisKi).
Kalajoen hautausmaalla 2007. AK
Helena Charlotta Jurvelius s. 08.09.1845 Raahe (HisKi).
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 17
V Katariina Johanintytär Argillander, (Taulusta 13, isä Johan Argillander) s. 20.07.1817 Lohtaja, k. 10.02.1858 , ikä 40 v ja 6 kk (GS 4836).

Puoliso: 26.07.1846 Kokkola Abraham Åberg eli Winttur Merimies.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 18
V Maria Sofia Argillander, (Taulusta 14, isä Abraham Argillander) s. 21.07.1828 Lapväärtti.

Puoliso: Karl Henrik Henrikinpoika Isuls s. 22.07.1820 Lapväärtti.
Vanhemmat: Henrik Anderss Isuls ja Brita Helena Henr:d:r Guss.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 19
V Lovisa Wilhelmina Argillander, (Taulusta 14, isä Abraham Argillander) s. 12.04.1830 Lapväärtti, k. 08.02.1878 , ikä 47 v ja 9 kk.

Puoliso: 1860 Karl Henrik Blank s. 12.08.1835 Lapväärtti.
Vanhemmat: Karl Fredrik Blank ja Maria Gabrielsdotter Öström, s. 17.01.1802.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 20
VI Maria Amanda Montin o.s. Gyllberg, (Taulusta 15, äiti Maria Gyllberg) s. 06.03.1825 Raahe, k. 1904 , ikä 79 v (GS 336).

Puoliso: 10.12.1848 Raahe Frans Michaelinpoika Montin Kauppias Raahessa, s. 14.01.1822 Raahe, k. 09.03.1871 Raahe, ikä 49 v ja 1 kk (GS 336).
Vanhemmat: Michael Abrahaminpoika Montin, Kauppias Raahessa, raatimies, s. 29.12.1766 Raahe, k. 04.03.1843 Raahe, ikä 76 v ja 2 kk ja Elisabet Johanintytär Montin o.s. Frieman, s. 10.02.1781 Raahe, k. 26.12.1854 , ikä 73 v ja 10 kk.

Lapset:
Fransiska Elisabet Fransintytär Montin s. 31.05.1850 Raahe, k. 23.06.1884 Tukholma, Ruotsi, ikä 34 v ja 0 kk. Työskenteli kauppa-alalla. Naimaton. (GS 337).
Maria Catharina Fransintytär Harmström o.s. Montin , s. 11.08.1852 Raahe. Tauluun 22
Carl Michael Fransinpoika Montin s. 14.03.1856 Raahe, k. 06.09.1857 Raahe, ikä 1 v ja 5 kk (GS s. 43).
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 21
VI Karl Mikael Jurvelius, (Taulusta 16, äiti Maria Lyckman) s. 22.08.1841 Raahe, k. 01.02.1905 , ikä 63 v ja 5 kk (Hiski).

Puoliso: 29.01.1865 Inez Maria Jurvelius o.s. Ahnger s. 18.03.1845 Rautalampi.
Vanhemmat: Adolf Ferdinand Ahnger, s. 20.12.1819 Kivennapa, k. 28.01.1870 , ikä 50 v ja 1 kk ja Henrika Katarina Aschan, s. 19.01.1823 Rautalampi, k. 12.01.1902 Savonlinna, ikä 78 v ja 11 kk.

Lapset:
Lydik Jurvelius s. 28.12.1865, k. 29.07.1877 , ikä 11 v ja 7 kk.
Väinö Mikael Johan Jurvelius s. 25.09.1867, k. 02.12.1914 Ylitornio, ikä 47 v ja 2 kk.
Ines Amanda Jurvelius s. 25.09.1867, k. 29.01.1868 , ikä 0 v ja 4 kk.
Edith Helena Jurvelius s. 16.07.1869.
Ester Maria Jurvelius s. 25.09.1871, k. 06.05.1877 , ikä 5 v ja 7 kk.
Ines Mina Amanda Jurvelius s. 19.09.1872, k. 02.05.1877 , ikä 4 v ja 7 kk.
Karl Hilmer August Jurvelius , s. 21.01.1876. Tauluun 23
Jalmar Edvard Jurvelius s. 25.06.1878.
Onni Adolf Johannes Jurvelius-Saajoranta , s. 21.05.1880. Tauluun 24
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 22
VII Maria Catharina Fransintytär Harmström o.s. Montin, (Taulusta 20, äiti Maria Montin) s. 11.08.1852 Raahe, k. 19.07.1926 , ikä 73 v ja 11 kk (GS 338).

Puoliso: 24.06.1882 Helsinki Bernhard Harmström Vaasan puuvillatehtaan konttoristi, s. 1851.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 23
VII Karl Hilmer August Jurvelius, (Taulusta 21, isä Karl Jurvelius) s. 21.01.1876.

Puoliso: 24.06.1906 Helsinki Olga Amanda Jurvelius o.s. Lindgren s. 04.01.1879 Turku.
Vanhemmat: Fredrik Wilhelm Lindgren, s. 1843 Pertteli ja Amanda Josefina Tengström, s. 12.10.1838 Turku.

Lapset:
Karl Hilmer Fredrik Wilhelm Jurvelius s. 21.01.1907 Sortavala.
Theo Michel Johan Ferdinanad Jurvelius s. 02.03.1909 Hanko.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 24
VII Onni Adolf Johannes Jurvelius-Saajoranta, (Taulusta 21, isä Karl Jurvelius) s. 21.05.1880.

Puoliso: 05.09.1909 Mikkeli Lyyli Sofia Markkula s. 15.01.1884 Mikkeli.
Vanhemmat: Karl Gustaf Markkula, s. 09.12.1849 Luhanka, k. 31.03.1896 Mikkeli, ikä 46 v ja 3 kk ja Edith Sofia Gräsbeck, s. 12.01.1859 Hamina, k. 27.06.1937 Viipuri, ikä 78 v ja 5 kk.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo suku- ja myöhemmän sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

ABCFGHIJKLMNOPQSTUÅÖ
A Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
AEIMELAEUS Nils, s. 16792
Susanna, s. 17252
AHNGER Adolf Ferdinand, s. 181921
Inez Maria, s. 184521
ALF Catharina, s. 17239
ALFTANUS-ALFTAN Hedvig, s. 16942
ARGILLANDER Abraham Edvard, s. 182014
Abraham, s. 17886
Abraham, s. 17976, 14
Anna Maria, s. 17816, 12
Carl Henrik, s. 17846
Carl, s. 182012
Ebba Wilhelmina, s. 182314
Henrik, s. 17126
Henrik, s. 17546
Johan Henrik, s. 182714
Johan, s. 17886, 13
Katariina, s. 181713, 17
Lovisa, s. 179714
Lovisa Wilhelmina, s. 183014, 19
Maria Sofia, s. 182814, 18
Mathias, s. 17926
Susanna, s. 178713
Susanna Christina, s. 17796, 11
ARVELANDER Mathias, s. 17597
ARVOLANDER Mathias, s. 17127
ASCHAN Henrika Katarina, s. 182321
B Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
BAXTER Helena, s. 17012
BLANK Karl Fredrik19
Karl Henrik, s. 183519
BOIJE Hans5
Hans Magnus, s. 17525
Margaretha Helena, s. 17563, 5
Susanna, s. 17825
C Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
COWEN Helena14
F Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
FONSELIUS Anna Elisabet14
FRIEMAN Elisabet, s. 178120
FROSTERUS Erik, s. 175514
Lovisa, s. 179714
G Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
GISSELKORS Christiern2
Elisabeth, s. 17012
GRÄSBECK Edith Sofia, s. 185924
GUSS Brita Helena18
GYLLBERG Carl, s. 179115
Maria Amanda, s. 182515, 20
Maria Catharina, s. 17989, 15
H Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
HAASALA Susanna, s. 178713
HANNELIN Matti, s. 178612
HANNULA Israel12
HARMSTRÖM Bernhard, s. 185122
Maria Catharina, s. 185220, 22
HASSELBLATT Isak Reinhold, s. 175710
Margaretha Helena, s. 179210
Maria Christina, s. 176410
HEDMAN Johanna Charlotta, s. 177716
HELLSTEDT Anna Rebecka, s. 179314
Johan, s. 175414
HOLST Henrik, s. 16833
Susanna, s. 17233
I Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
ISULS Henrik18
Karl Henrik, s. 182018
J Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
JUNTTILA Kaarina11
Matti11
JUNTTILA-VÄHÄ-JUNTTILA Elias, s. 177711
JURVELIUS Edith Helena, s. 186921
Ester Maria, s. 187121
Helena Charlotta, s. 184516
Ines Amanda, s. 186721
Ines Mina Amanda, s. 187221
Inez Maria, s. 184521
Jalmar Edvard, s. 187821
Johan Edvard, s. 184316
Johan Michel, s. 181216
Karl Hilmer August, s. 187621, 23
Karl Hilmer Fredrik Wilhelm, s. 190723
Karl Mikael, s. 184116, 21
Lydik, s. 186521
Michael, s. 177716
Olga Amanda, s. 187923
Theo Michel Johan Ferdinanad, s. 190923
Väinö Mikael Johan, s. 186721
JURVELIUS-SAAJORANTA Onni Adolf Johannes, s. 188021, 24
K Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
KLEWE Maria1
KLOWENSICH Brita, s. 17453
Carl Johan, s. 17492
Carl Josef, s. 17623
Carl, s. 17553
Catharina, s. 17513
KLOVENSICH Christoffer, s. 17593
KLOWENSICH Efraim, s. 17412
Elisabet Catharina, s. 17362
Erik, s. 17473
Eva Christina, s. 17362
Eva, s. 17512
Hedvig Helena, s. 17562
Hedvig Maria, s. 17482
Henrik, s. 17011, 2
Henrik, s. 17352
Henrik, s. 17463
Magdalena Christina, s. 17573, 6
Margaretha Elisabet, s. 17342
Margaretha Helena, s. 17563, 5
Maria Brita, s. 17322
Maria Christina, s. 17532
Maria, s. 17423, 4
Nils Henrik, s. 17462
Susanna Catharina, s. 17433
Susanna, s. 17502
Susanna, s. 17533
Susanna, s. 17633, 7
KLOWENSICH-KLOVENSICH Carl Josef, s. 17111, 3
KLUWENSICH Henrik, s. 16771
L Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
LESKELÄ Marketta12
LINDGREN Fredrik Wilhelm, s. 184323
Olga Amanda, s. 187923
LITHOVIUS Brita, s. 16902
LUURU Elias13
Kaarina13
LYCKMAN Axel Friedrich, s. 17664
Carl Josef, s. 17724, 10
Catharina, s. 17744
David Christoffer, s. 17694
Hedvig, s. 17804
Joachim David, s. 17424
Johan Christoffer, s. 17754
Margaretha Christina, s. 17704, 9
Margaretha Helena, s. 179210
Maria Amanda, s. 182110, 16
Regina Sofia, s. 17784
Susanna Maria, sitten Susanna Margaretha, s. 17674, 8
M Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
MARKKULA Karl Gustaf, s. 184924
Lyyli Sofia, s. 188424
MONTIN Carl Michael, s. 185620
Elisabet, s. 178120
Frans, s. 182220
Fransiska Elisabet, s. 185020
Maria Amanda, s. 182515, 20
Maria Catharina, s. 185220, 22
Michael, s. 176620
MUNSELIUS Susanna, s. 16953
MÖLLER Anna Maria8
N Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
NISKA Anna, s. 17217
NORDBERG Erik, s. 17689
Margaretha Christina, s. 17704, 9
Maria Catharina, s. 17989, 15
Olof, s. 17219
O Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
ORJALA Matti, s. 178612
ORJALA-HANNELIN Israel12
P Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
PEITSO Kaarina11
Q Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
QVIST Cleofas, s. 17608
Israel8
S Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
SOVELIUS Anna Christina, s. 17286
T Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
TENGSTRÖM Amanda Josefina, s. 183823
U Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
ULLWIJK Susanna Magdal:, s. 17245
Å Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
ÅBERG ELI WINTTUR Abraham17
ÅBERG Maria Christina, s. 176410
Ö Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
ÖSTRÖM Maria, s. 180219
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto | Paluu |